ฝาก-ถอน

หน้าแรก  »  ฝาก-ถอน

ฝาก-ถอน

allbank

การฝากเงิน

– สามารถฝากได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้หลายช่องทาง
– โปรดเก็บใบบันทึกรายการเป็นหลักฐาน ว่าฝากเข้ามาเวลาไหนและจำนวนเท่าไหร่ จนกว่าจะได้รับการยืนยันจนกว่าจะอัพยอดเงินให้ท่านแล้วเสร็จ

ข้อควรจำในการฝาก

1. เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบว่าเป็นยอดเงิน ควรที่จะฝากเงินเข้ามา ด้วยการมีเศษสตางค์ด้วย และโปรดเก็บใบบันทึกรายการเพื่อเป็นหลักฐาน ในการยืนยัน
ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านต้องการที่จะฝาก 10000 บาท ก็ควรฝากแบบมีเศษสตางค์เป็น 10,000.50 เป็นต้น

2. ในการฝากเงินควรที่จะฝากก่อนที่ธนาคารจะปิดทำการประมาณ 20 นาที เพื่อให้เราตรวจสอบยอดเงินของท่านได้ทันเวลา
ตรงนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเอง

3. ถ้าเกิดเหตุขัดข้องในการฝากเงินแล้วทางทีมงานได้ทำการตรวจสอบไม่พบยอดเงินที่ท่านได้ฝากเข้ามา ทางทีมงานต้องขออนุญาต ดู สลิป เพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านได้ฝากเงินเข้ามาจริงๆ ในกรณีที่ท่านไม่มี สลิป หลักฐานในการยืนยันาทางเราต้องขอสงวนในการตรวจสอบยอดเงิน จนกว่าทีมงานหรือท่านจะสมารถแสดงได้ว่า มีการฝากเข้ามาจริงๆถ้าทีมงานของเราตรวจสอบว่ามีการโอนเข้ามาจริงๆแล้ว จะทำหารเพิ่มยอดเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด

4. เมื่อท่านได้ทำการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาโทรเข้ามายืนยันว่าท่านได้ทำการโอนเงินเข้ามาเท่าไหร่เวลาอะไรตามใบบันทึกรายการ และถ้าทีมงานตรวจว่าท่านได้ฝากเงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะรีบทำการอัพยอดเงินของท่านอย่างเร็วที่สุดในเวลาไม่เกิน 15 นาที แต่ถ้าหากเกิดปัญหายังไม่ได้รับการอัพยอดเงินให้กรุณาติดต่อที่พนักงานทันที


การถอนเงิน

– ท่านสามารถขอถอนเงินจากบัญชีของท่านได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตามเวลาทำการของแต่ละธนาคารที่ได้กำหนดไว้

ข้อควรจำในการถอน

1. ท่านสามารถถอนเงินจากบัญชีของท่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2. ถ้าท่านต้องการที่จะถอนเงินก่อนเวลาทำการธนาคารปิดควรจะถอนก่อนเวลาประมาณ 20 นาที
เพื่อให้ทีมงานได้ทำรายการของท่านเพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง

3. ทุกครั้งในการถอนเงินท่านจะต้องยืนยันรหัส Username และจำนวนเงินของท่านว่าตรงกันหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัย

4. เมื่อท่านต้องการที่จะเปลี่ยนบัญชีของท่าน กรุณาติดต่อ Call Center เข้ามาแล้วทางเราจะยกเลิกบัญชีที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วเพื่อความปลอดภัย

5. หากท่านแจ้งความประสงค์ที่จะถอนเงิน ท่านสามารถรอรับเงินได้ในเวลาไม่เกิน 15 นาที หากเกินเวลาที่ได้กำหนดหรือยอดเงินไม่เข้าติดต่อที่พนักงานทันที


dwroyalth

©2014-2021 ROYAL-TH.COM ALL RIGHTS RESERVED.